MIRE FIGYELJÜNK ÜZLETKÖTÉSNÉL? - ÉPÍTŐIPAR

Építőipar esetében:

Az építőipar esetében nagyon fontos a megbízási szerződés megkötése. A szerződésben lefektethetjük, a szerződés tárgyát, a feleket, a díjazás módját és mértékét, valamint megfelelő biztosítékokat köthetünk ki benne, mint példának okáért a zálogjogot. A Ptk. alapján „A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.” A szerződés írásba foglalása nem kötelező alaki kellék, létrejöhet szóban és ráutaló magatartással, azonban kiemelendő, hogy ennek hiányával nehezebben bizonyíthatóak a vállalási feltételek.

Tipp: minden esetben kössünk szerződést térjünk ki rá a munkavégzés helyére, időtartamára, a munka pontos felsorolására. Az anyag költség és a vállalkozási munka végzés díját érdemes külön választani a szerződésben, elszámolás vita során könnyben kezelhető.

Feltétlenül szükséges rögzíteni a teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy nevét, titulusát. Speciális szakértelmet kívánó munkák elvégzésekor előfordulhat, hogy a teljesítési igazolást nem a megbízó, hanem egy megbízott szakértő állítja ki. Ez főként az építőiparban jellemző, ahol pl. a műszaki ellenőr építési vezető igazolja, hogy szakszerűen végezték el a munkát. Ezt érdemes rögzíteni előzetesen a megbízási szerződésben.

Az építési vezető, műszaki vezető vagy megjelölőt egyéb személy azonban a cég munkavállalója lebetegedhet, megszűnhet a munkaviszonya, tehát a szerződésben rögzíteni szükséges a cégben ténylegesen aláíró személy jellemzően ügyvezető elérhetőségét, aki a teljesítést még aláírhatja!

Teljesítési igazolás szerepe:

Ennél a területnél kiemelkedő szerepet játszik a teljesítési igazolás. Ez a legszükségesebb dokumentum, amivel alá tudjuk támasztani teljesítésünket, a megbízó ezzel ismeri el, hogy a megbízott megfelelően elvégezte a munkát. A szerződések kikötik sok esetben , hogy ennek hiányában számla kiállítás nem történhet,- hiszen a munka elvégzésnek ténye nincs leigazolva.

Egyfajta biztosítékként is szolgál, a vállalkozó követelheti a szerződésben meghatározott munkadíjat, ha nem fizetnék ki határidőre. Amennyiben megkapja a teljesítési igazolást, jogosulttá válik a díjazásra.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a feladatot teljesítette a megbízott, a megbízó ugyanakkor nem hajlandó ezt elismerni és kiállítani a teljesítési igazolást. Cégünk ebben is tud segíteni a vállalkozások számára. Peren kívüli egyeztetés során az esetleges vitás kérdések rendezésére és a teljesítési igazolás kiadására törekszünk.

A Társasági adó törvény szerint igazolást nettó 200 000 Ft. összegnél kötelező kiállítani.

E-teljesítési igazolás:

Megemlítenénk az e-teljesítési igazolást, ezt elektronikus építés naplónak is nevezik, 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szabályozza. Erre az építést igénybe vevő és a kivitelező fővállalkozó, vagy a megrendelő kivitelező vállalkozó és a kivitelező alvállalkozó kivitelező között létrejött szerződés alapján kerül sor. Abban az esetben, ha az építési munkálatok az előírások szerint el lettek végezve.

Végső esetben, ha az elszámolási vita nem oldódik meg, és teljesítés tényét nem igazolják le és a munkát a szerződésben meghatározott módon időben minőségben teljesítette a megbízót a Teljesítés Igazoló szerv segítéségét kérheti ebben is tudunk további támogatást nyújtani vállalkozások számára.

Munka során amennyiben nem került e napló vezetésre, feltétlenül a munkafolyamatokat rögzítsük fényképpel, videó anyaggal.

Fontos, hogy a Megbízóinkat folyamatosan bizonyítható módon tájékoztassuk az elvégzett munkafolyamatokról, és szakaszonként kérjünk a teljesítésről, hibátlan munkavégzésről igazolást, munka átvételt. Tájékoztassuk továbbiakban arról is Megbízónkat, hogy a munkafolyamatok során a munkavégzést területén mire figyeljen, mikor léphet be a területre pl. száradási idő, megfelelő hőmérséklet biztosítása stb.

Szeráf Pannónia Kft.