MIRE FIGYELJÜNK ÜZLETKÖTÉSNÉL? - FUVAROZÁS

Fuvarozás területén:

Fuvarozási szerződés, -6:257. § - Szállítmányozási szerződés 6:302. §

A fuvarozó és a feladó között jön létre. A Ptk.-ban nevesített „fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles.”

Nagy szerepet játszik ezen a területen a fuvarlevél, amit a fuvarozó állít ki a feladónak, ezzel bizonyítható a fuvarozási szerződés létrejötte, a küldemény átvétele, a küldemények száma, valamint a csomagolás külsőleg megfelelő minősége. Továbbá ebben szerepel a felek neve, címe, a küldemény átvételének helye és időpontja, a csomag veszélyessége, ezen felül a küldemény pontos megnevezése.

Milyen esetekben tagadhatja meg a fuvarozó a küldemény továbbítását?

Amennyiben az áru veszélyesárunak minősül és erről nem adott kielégítő tájékoztatást a feladó, ennek hiányára hivatkozva a fuvarozó megtagadhatja az áru átvételét.  Veszélyesnek minősül minden olyan ingó dolog, amely hivatalosan veszélyesárunak minősül, ideértve azokat is, amelyek veszélyesek, gyúlékonyak, radioaktívak, amelyeknek károsító, vagy sérülést okozó jellegük van, vagy ilyen árukká válhatnak.

Aktuális téma a koronavírus, a közelmúltban több fuvarozó is megtagadta a külföldi fuvarozást veszélyhelyzetre hivatkozva.

A megtagadást érvényes jogszabály, szabályozás vagy rendelet kell hogy alátámassza (egyéb törvényben szereplő ok).

FONTOS: A megfelelő csomagolás hiánya a szállítás során számos problémát okozhat, a követelés érvényesítésénél szintén felmerülhet.  

A küldeményt úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse. Az árut hiányos csomagolással is feladhatja, ez esetben a fuvaroztató a fuvarlevél tett írásbeli nyilatkozattal közli ezt a fuvarozóval és vállalja a szállítás során felmerülő kockázatot az áru sérülésére vonatkozóan. A csomagolás ellenőrzése a fuvarozó feladata. Gondos ellenőrzés kiemelten fontos, hiszen a fuvaroztató elismerő nyilatkozat nélkül a keletkezett kárért felel.

Mik a fuvarozó jogai?

- Elállási jog: a szerződéstől a fuvarozás megkezdése előtt állhat el.

- Törvényes zálogjog: a fuvardíj és az egyéb költségek biztosítására zálogjoggal élhet mindazon tárgyakon, amik a fuvarozással kapcsolatosan a birtokába kerültek, valamint a zálogjog a fuvarozónak a feladóval szemben fennálló, más fuvarozási szerződésből eredő lejárt és nem vitatott követelését is garantálja

- Fuvardíj: a feladó köteles megtéríteni a fuvarozónak, fontos, hogy pontosan, összegszerűen meghatározzuk a fuvarlevélben.

Fuvarozási akadály:

Fuvarozási akadálynak nevezzük a fuvarozási szerződésben foglaltak végrehajtását akadályozó, késleltető vagy lehetetlenné tevő körülményeket, illetve eseményeket.

A leggyakoribb körülmények például útlezárások, balesetek, kedvezőtlen időjárási viszonyok, határátkelésnél vámellenőrzés stb.  Bármelyik fennállása esetén a fuvarozó késedelem nélkül köteles értesíteni a feladót,- ennek elmulasztása már a fuvar feladat nem határidőben történő teljesítéséhez vezet ami  a felek között elszámolási vitát képezhet.

Elévülési idő:

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a fuvarozásból eredő követelések behajtására rendelkezésre álló idő 1 év. Ezen belül jogi eljárás megkezdésével van lehetőség az elévülési időt megszakítására és a követelés érvényesítésére.

Szeráf Pannónia Kft.